Av hensyn til koronasituasjonen har PARK gründer- og næringshus holdt stengte dører, og besøkende har måttet ha en avtale for å slippe inn. Nå er dørene igjen åpne for besøkende!

Åpningstider vil være fra kl. 8:00-16:00. Vi ber om at besøkende overholder til enhver tids gjeldende Covidregler.

Alle besøkende i PARK anbefales å registrere seg ved hjelp av QR-kode som henger ved alle innganger, eller på denne siden.

Her kan du lese oppdatert informasjon om koronavirus i Hamar kommune, lokale anbefalinger i Hamarregionen, i tillegg til nasjonale anbefalinger.

Velkommen tilbake til PARK!