Velkommen til LearningHUB

Den teknologien, kompetansen og klyngen som er etablert i PARK, hvor også HINNs fakultet for lærerutdanning og pedagogikk holder til, vil utnyttes til å sette lærerutdanningene i Hamar i førersetet nasjonalt i bruk av VR/AR-teknologi i både utdanningsprogram, forskning og skoleutviklingsarbeid.

En variant av «Future Classroom lab» skal være en møte- og samhandlingsarena for forskere og næringsaktører, lærerutdanningene og skolene/ barnehagene i regionen.

Her skal nye digitale læringsverktøy kunne utvikles, utprøves og demonstreres.

Future Classroom Lab ved HINN –> en LearningHUB i PARK gründer og næringshus

  • En fleksibel – kreativ – tverrfaglig – teknologirik læringsarena
  • En møteplass for studenter, ansatte og samarbeidspartnere –> HUB
  • Felles utforsking av nye læringsformer hvor man kan være kreativ og skapende med teknologi.
  • En arena for forskning på kreativitet og innovasjon i utdanning.
  • LearningHUB skal være et senter for kreativitet, innovasjon og tverrfaglighet i utdanningene, som forener undervisnings- og forskningsaktiviteter og som har en tydelig entreprenøriell og grønn profil.

Hvem finner du her?

I LearningHUB vil du kunne møte studentmedarbeidere på ulike lærerutdanninger, IT-støtte og ressurspersoner fra praksisfeltet, både barnehage og skole. I tillegg vil du kunne møte spillbedrifter, VR-utviklere og andre medlemmer av PARK-samfunnet.

Du vil kunne utforske ulike typer tilnæringer til læring, så som omvendt undervisning, virtuelle klasserom, dialogsimulatorer og aktive, varierte læringsmetoder – Innovative teknologier i utdanning for praktisk trening på virkelighetsnære settinger.

Har du spørsmål eller ønsker å besøke LearningHUB?

Ta kontakt med direktør Eli Bryhni eller prosjektleder Ingeborg Amundrud.

LearningHUB kan brukes av:

  • Faglærere som underviser i lærerutdanningene (BLU, GLU, lektor, PPU) og som ønsker å prøve ut ulike måter å undervise på sammen med studenter
  • Studenter i lærerutdanningene som ønsker å få opplæring i bruk av ulike arbeidsmåter og teknologier
  • Skoler og barnehager som ønsker kompetanseheving og inspirasjon for sine ansatte, eller som ønsker å ta med barne- eller elevgrupper til rommet
  • Lokalt nærings- og arbeidsliv som ønsker å utforske teknologistøttede læringsprosesser og igangsette utviklingsprosjekter

Hva er framtidens klasserom i lærerutdanningene?


«Fremtidens klasserom i lærerutdanningen handler om å arbeide eksperimenterende og undersøkende i undervisningen. Det sentrale er studenter som er aktive og utforskende når det gjelder læring, didaktikk og teknologi.

Framtidens klasserom handler om å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom å få dem til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi.

Teknologien gir oss mulighet til å dele, samhandle, formidle og skape på nye måter i fagene. En del av aktivitetene i slike framtidens klasserom involverer digitale teknologier, men det er ikke teknologien i seg selv som studeres. Det som undersøkes er nye måter å arbeide didaktisk og faglig med digital teknologi.»

- Utdanningsdirektoratet