Hamarregionen Utvikling er ansvarlige for parkhamar.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) og EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Hamarregionen Utvikling skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
Følge forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger
Vi arbeider løpende med forbedring av WCAG-feil.
Vi har et klart og tydelig språk.
Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
Alle bilder har alt-tagg.

Dette jobber vi med
Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1.
Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Si ifra om manglende tilgjengelighet
Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: post@hamarregionen.no