Landets største og beste!

PARK er et hus der kraftfulle ressurser innen blant annet spillutvikling, utdanning, og VR/AR-teknologi er samlet under samme tak. En viktig del av huset er det splitter nye Motion Capture-studioet, «INN MoCap»,  som er Norges største og mest moderne i sitt slag.

Fagmiljøet som administrerer INN MoCap kommer fra Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet, som også er eier av studioet. Dette miljøet har har lang erfaring innenfor dataspillutvikling, 3D-modellering og animasjon, VR/AR, med mer.

Det er Norsk Tipping, Høgskolen i Innlandet og Hamar kommune som har sørget for finansieringen av MoCap-studioet, som teknisk sett er helt i toppklassen i nordisk sammenheng. Studioet benyttes til studie- og forskningsformål, som testlab for nye ideer, så vel som i ulike produksjoner innen spill, film og VR.

Også aktører utenfor PARK-miljøet kan leie seg inn for å benytte fasilitetene i INN MoCap. Dersom det er av interesse, ta direkte kontakt med Høgskolen i Innlandet enten ved instituttleder Marit Berg Strandvik eller avdelingsingeniør Daniel Johansen. Hamarregionen reiseliv og utvikling drifter PARK, og for å besøke og koble aktører kan du ta kontakt her.   Du kan lese mer og se eksempler på studentprosjekter hos Game School.

Hva er Motion Capture og hvordan fungerer det?
Motion Capture (forkortes ofte «mocap») handler om å fange opp bevegelser og omforme disse til digital informasjon som datamaskiner kan prosessere videre. På den måten kan personer «plasseres» i sanntid i helt andre miljøer, eller personer kan endre fullstendig utseende og karakter. Teknologien benyttes ofte i film- og spillbransjen for å produsere ulike spesialeffekter. Se eksempel i denne filmsnutten.

I INN MoCap blir bevegelser registrert optisk av 16 kameraer. Kameraene bryr seg kun om refleksjoner. Derfor benyttes drakter hvor det er festet såkalte markører. Disse markørene er retroreflektive, dvs. de sender lys direkte tilbake til kilden (180 grader). Kameraene sender ut IR-stråler og får dermed disse returnert der det er markører.

Hvorfor trengs så mange kameraer? For å registrere bevegelse trenger man forsåvidt kun ett kamera. Men for å registrere bevegelse i et 3D-volum må man ha minst to – ellers ville ikke kameraene ha noen fornemmelse av dybden. Alle kameraene kjenner sin relative plassering til de andre, slik at de dermed sammen danner et bilde av markørens eksakte plassering i rommet til enhver tid. 16 kameraer gir økt presisjon og de fungerer som backup for hverandre om noen markører havner utenfor.

Tekniske spesifikasjoner INN MoCap

  • 7 x 8 meter størrelse
  • Mocap-oppløsning 420Hz @ 5MP – opp til 2000 Hz ved lavere oppløsning
  • 2 x RGB-kameraer 1080p @ 60 FPS / 720p @ 120 FPS
  • Sync mot annet kamera- og lyd-utstyr
  • Alle data tagges med samme sync
  • Optisk registrering vha 16 IR-kameraer
  • Retroreflektive markørsett
  • Kan ta opp opptil 4 skuespillere samtidig
  • 2 «facial riggs» – Cara lite

(Alle foto: Frederik Garshol)